Rafa Z

Height: 182 cm // Shirt: M // Shoes: 44 // Jeans: 30 // Hair: Dark brown // Eyes: Brown // Born: 1987
Height: 182 cm
Shirt: M
Shoes: 44
Jeans: 30
Hair: Dark brown
Eyes: Brown
Born: 1987